رباعیات حکیم عمر خیام (رحلی 28 × 20.5 سانتیمتر)

رباعیات حکیم عمر خیام
اشعار خیام به قدری ساده، طبیعی، و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفته آهنگ و سادگی آن می‌نماید، و از بهترین نمونه‌های شعر فارسی به شمار می‌آید. خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ای رسانیده که گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و انسان به حیرت می‌افتد که یک عقیده فلسفی مهمی چگونه ممکن است در قالب یک رباعی بگنجد و چگونه می‌توان چند رباعی گفت که از هر کدام یک فکر و فلسفه مستقل مشاهده بشود و در عین حال با هم، هم‌آهنگ باشد. این کشش و دلبربائی فکر خیام است که ترانه‌های او را در دنیا مشهور کرده، وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمی‌کند و به او فرصت فکر می‌دهد.
رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه
ترجمه عربی: احمد رامی
ترجمه انگلیسی: فیتز جرالد
ترجمه فرانسه: ون‌سان‌مون‌تی
ترجمه آلمانی: لئوپولد
وزن کتاب: 1.270 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ

رباعیات حکیم عمر خیام

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه
رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام با قاب

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه
ترجمه عربی: احمد رامی
ترجمه انگلیسی: فیتز جرالد
ترجمه فرانسه: ون‌سان‌مون‌تی
ترجمه آلمانی: لئوپولد
وزن کتاب با قاب: 1.620 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ
ابعاد با قاب: طول 30.5 عرض 22.5 ارتفاع 2.8 سانتیمتر

رباعیات حکیم عمر خیام با قاب

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه
رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام رباعیات حکیم عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام با جعبه

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه
ترجمه عربی: احمد رامی
ترجمه انگلیسی: فیتز جرالد
ترجمه فرانسه: ون‌سان‌مون‌تی
ترجمه آلمانی: لئوپولد
وزن کتاب با جعبه: 2.120 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 32.5 عرض 24 ارتفاع 3.3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

رباعیات حکیم عمر خیام با جعبه

قطع: رحلي (28 × 20.5 سانتیمتر)
پنج زبانه (فارسی -عربی - انگلیسی - فرانسه - آلمانی)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 216 صفحه