دیوان کامل حافظ شیرازی (وزیری 16.5 × 23 سانتیمتر)

دیوان کامل حافظ شیرازی
حافظ، حکیمی متفکر است که مذاق عوام را با لفظ متین خود شیرین کرده و دهان خواص را به معنی نمکین داشته هم اصحاب ظاهر را باب آشنایی گشود و هم ارباب باطن را از او روشنایی حاصل آمد. خواجه حقیقت هستی را خدای تعالی می داند که در این جهان جلوه کرده است و مظهر او را عشق معنوی و دل آدمی می‌داند که در همه جا با خود آدمیان است و برای دریافتن سر وجود او باید به حقیقت نفس پی ببرد. کاملترین کوشش علمی و آگاهانه در راه تصحیح و طبع دیوان خواجه که در حدود 45 سال پیش شادروانان محمد قزوینی و قاسم غنی انجام گرفته و نقطه عطفی در تصحیح متون حافظ است. اسامی بزرگوارانی که آثار هنرمندانه آنان زینت‌بخش این دیوان گردیده است به ترتیب حروف الفبا مندرج است: حسین آقامیری، علیرضا آقامیری، اردوان اعتمادی، سلینا پوریا، هنگامه صدری، صادق صندوقی، سعید معیری.
دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی

دیوان کامل حافظ شیرازی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه
صفحات زینتی تابلو خط و مينياتور: 42 صفحه
وزن کتاب: 1.440 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ

دیوان کامل حافظ شیرازی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه
دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی

دیوان کامل حافظ شیرازی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه
صفحات زینتی تابلو خط و مينياتور: 42 صفحه
وزن کتاب با قاب: 1.490 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25.5 عرض 18 ارتفاع 4.4 سانتیمتر

دیوان کامل حافظ شیرازی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه
دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی دیوان کامل حافظ شیرازی

دیوان کامل حافظ شیرازی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه
صفحات زینتی تابلو خط و مينياتور: 42 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 2.100 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27 عرض 19.5 ارتفاع 4.8 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

دیوان کامل حافظ شیرازی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد محمد سلحشور
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 450 صفحه