گلستان سعدی

گلستان سعدی
                  در علم کوش و هر چه خواهی پوش       تاج بر سر نه و علم بر دوش
از آن زمان که این نوا در گفتار و نفایس آثار، از قلم سعدی بر روزگار نمایان شد تا این زمان نه تنها خاطر هم میهنانس را مجذوب داشته بلکه به هر زبان و بیان که درآمده و گزارش شده متکلمین و آشنایان به آن زبان‌ها را نیز شیفته و مسحور گردانیده است این دفتر از گلستان سعدی به خط زیبای اسماعیل نیکبخت مدرس انجمن خوشنویسان ایران و ویرایش و نگارش ذیباچه به دست توانای استاد دکتر منوچهر آدمیت و مقدمه به خط زیبای استاد هنرمند محمد سلحشور مزین گشته است.
گلستان سعدی گلستان سعدی گلستان سعدی

گلستان سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب: 720 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ

گلستان سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
گلستان سعدی گلستان سعدی گلستان سعدی

گلستان سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با قاب: 950 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25 عرض 18 ارتفاع 2.5 سانتیمتر

گلستان سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
گلستان سعدی گلستان سعدی گلستان سعدی

گلستان سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 1.300 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27 عرض 20 ارتفاع 3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

گلستان سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: اسماعیل نیکبخت
تشعیر: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه