گلچین غزلیات سعدی

گلچین غزلیات سعدی
گلچین غزلیات سعدی سعدی از کاملترین نوابغی است که جان خود را روزگاری در تربیت خلق و تهذیب نفس پرورانده و این فرضیه را در قالب غزلیاتی به رشته تحریر در آورده است. غزلیات سعدی را می‌توان مغناطیس زیبایی نامید که آفریده بعد هنری‌اش می‌باشد در نظر سعدی هیچ انسانی یافت نمی‌شود که زیباپرست و به دنبال معرفت نباشد.
گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی

گلچین غزلیات سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب: 550 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ

گلچین غزلیات سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه
گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی

گلچین غزلیات سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه
صفحات زینتی تابلو خط و مينياتور: 8 صفحه
وزن کتاب با قاب: 730 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25 عرض 17.5 ارتفاع 2.2 سانتیمتر

گلچین غزلیات سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه
گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی گلچین غزلیات سعدی

گلچین غزلیات سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه
صفحات زینتی تابلو خط و مينايتور: 8 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 1.100 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27.5 عرض 19.5 ارتفاع 3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

گلچین غزلیات سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: مهندس منوچهر نوح‌سرشت
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 112 صفحه