بوستان سعدی

بوستان سعدی
بوستان سعدی اگر گلستان، وصف زندگی خود سعدی است آنچنان که خود تجربه کرده و بسر آورده است بوستان دنیای ایده‌آل اوست و خواهان آنست که چنان باشد و در آن مثنوی شاهکار، کمال مطلوب و غایت سعادت را به تصویر می‌کشد.
بوستان سعدی بوستان سعدی بوستان سعدی

بوستان سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 16 صفحه
وزن کتاب: 630 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ

بوستان سعدی

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه
بوستان سعدی بوستان سعدی بوستان سعدی

بوستان سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 16 صفحه
وزن کتاب با قاب: 820 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25 عرض 18 ارتفاع 2.5 سانتیمتر

بوستان سعدی با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه
بوستان سعدی بوستان سعدی بوستان سعدی

بوستان سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه
خوشنویسی مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 16 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 1.200 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27 عرض 20 ارتفاع 3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

بوستان سعدی با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: استاد عباس اخوین (کلک)
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 166 صفحه