دیوان باباطاهر همدانی

دیوان باباطاهر همدانی
باباطاهر همدانی از عرفای سوته‌دل و از ترانه‌پردازان صاحب نفس و شیرین سخن اواسط قرن پنجم هجری است. عشقی که زبان مهربان باباطاهر بدان گویا و مترنم است سخنی است برخاسته از عشق الهی و عرفانی که زمزمه آن را در ادبیات و اشعار مدحتگران نمی‌توان یافت. در دو بیتی‌های باباطاهر به مضامین و ابیاتی برمیخوریم که عشق عرفانی را در مفهوم وحدت وجود یا وحدت شهود با همان زبان ساده و روشن مجذوبانه بیان می‌کند:
چخ در گلشن چه در گلخن چه صحرا       چو دیده و اکرم جز ته نونیم
بصحرا بنگرم صحرا ته وینم       بدریا بنگرم دریا ته وینم
دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی

دیوان باباطاهر

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه
خوشنویسي مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب: 510 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ

دیوان باباطاهر

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه
دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی

دیوان باباطاهر با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه
خوشنویسي مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با قاب: 720 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25 عرض 17.5 ارتفاع 2.2 سانتیمتر

دیوان باباطاهر با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه
دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی دیوان باباطاهر همدانی

دیوان باباطاهر با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه
خوشنویسي مقدمه: استاد محمد سلحشور
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 1050 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 5 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27 عرض 19.5 ارتفاع 3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

دیوان باباطاهر با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشيه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 120 صفحه