رباعیات ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر
رباعیات ابوسعید ابوالخیر به تحقیق شیخ ابوسعید از نخستین مشایخ صوفیه است که کلام و موعظه‌های خود را به شعر آراسته و از گویندگان بزرگ و یا از زاده‌های طبع خود ابیات و اشعاری را با کلام و تحقیق صوفیانه آمیخته است و می توان گفت که در این کار مقتدای سنایی و عطار بوده است.
رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب: 710 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با قاب: 900 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ
ابعاد با قاب: طول 25 عرض 18 ارتفاع 2.4 سانتیمتر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر با قاب

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر رباعیات ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه
نگارنده مقدمه: دکتر منوچهر آدمیت
صفحات زینتی تابلو خط و مینیاتور: 8 صفحه
وزن کتاب با جعبه: 1.300 گرم
گرماژ کاغذ: 135 گرم
تعداد رنگ چاپ: 4 رنگ
ابعاد با جعبه: طول 27 عرض 19.5 ارتفاع 3 سانتیمتر
جلد گالینگور مرغوب در رنگ‌های مختلف

رباعیات ابوسعید ابوالخیر با جعبه

قطع: وزیری (23 × 16.5 سانتیمتر)
خوشنویسی: عباس مستوفی الممالکی
تذهیب حاشیه: اردوان اعتمادی
نوع کاغذ: گلاسه
تعداد صفحات کل: 188 صفحه